Poděkování za dary

Naše poděkování patří nadačnímu fondu Na důvěru, za věnování finančních a věcných darů, které budou využity ve prospěch našich pacientů a svěřenců. Převzetí darů probíhalo za vydatné asistence Andělky, jedné z našich kočiček.

Dary Dary