Poděkování

Děkujeme kocourkovi Plyšákovi a jeho pánečkům za finanční dar věnovaný pacientům KOZ na zajištění jejich péče.

Dar